NI HAIKU 二俳句

a great blue heron
watches the morning sun rise
ginkgos awaken


newly hatched goslings
watching the trees take flower
imagine summer大な青い鷺
朝の太陽を見る
イチョウ覚醒


孵化した新芽
木の花を見て
夏の夢

(daina aoi sagi
Asa no taiyō o miru
Ichō kakusei


Fuka shita shinme
Ki no hana o mite
Natsu no yume)